VDU Žemės ūkio akademinijos nuotolinių (ištęstinių) studijų aplinka


Cookies must be enabled in your browser

INFORMATION

2019 m. rugsėjo 2 d. aplinka išjungiama. 

Studijų dalykus ir jų turinį nuo šiol galite pasiekti 

VDU Moodle nuotolinių studijų aplinkoje